Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for april 2008: God tilvekst, lavere kabinfaktor og beste punktlighet siden 2005

May 8, 2008 11:05

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 17,9 prosent flere passasjerer i april enn i samme måned i fjor. Økningen har delvis sammenheng med at påsken inntraff i mars. For perioden mars-april økte antallet passasjerer med 5,6 prosent. Yielden for samme periode (mars-april) bedømmes å falle med ca. fem prosent sammenlignet med foregående år.

Kabinfaktoren gikk ned med 2,8 prosentenheter sammenlignet med foregående år, til 69,1 prosent.

– Den underliggende trafikkutviklingen er positiv med tanke på at vi ser konkurransen og overkapasiteten øker. Spesielt gledelig i april er at vår punktlighet kom opp på det høyeste nivået siden august 2005. Det viser at våre tiltak for å bedre kvaliteten begynner å gi resultat. Vi implementerer nå med full kraft tiltakene i Profit 2008 parallelt med at vi gjennomfører Strategi 2011, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS Norge transporterte 990.700 passasjerer i april
SAS Norge transporte i alt 990.700 passasjerer på sitt ordinære rutenett i april i år. Det var 220.100 flere enn på samme tid i fjor, og en økning på 28,6 prosent.

Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken med 25,5 prosent, og kapasiteten gikk opp 33,5 prosent. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble redusert med 4,2 prosentpoeng til 66,2 prosent.

Medregnet charter fløy 1.001.200 passasjerer med SAS Norge i april, som var 26,0 prosent flere enn året før.

På rutene i Norge økte antallet passasjerer med 21,6 prosent, til 708.900 passasjerer. I betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkveksten på 18,3 prosent. Kapasiteten (ASK) var 23,8 prosent høyere enn for ett år siden, og kabinfaktoren gikk dermed ned 3,1 prosentpoeng til 66,4 prosent.

Ved årsskiftet overtok SAS Norge halvparten av trafikken på strekningen mellom Oslo og København fra SAS Danmark. Omleggingen preger SAS Norges trafikkstatistikk for de interskandinaviske rutene. Antallet passasjerer på dette ruteområdet gikk opp 156,4 prosent til 77.600 passasjerer i april sammenlignet med året før. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var økningen på 200,5 prosent, kapasitetsveksten var 232,5 prosent, og kabinfaktoren ble redusert med 6,6 prosentpoeng til 62,2 prosent.

På de europeiske rutene kunne SAS Norge registrere 204.100 passasjerer i april. Det var 29,7 prosent flere passasjerer enn i april 2007. I betalte passasjerkilometer var trafikkveksten på 26,0 prosent. Den tilbudte kapasiteten økte med 35,8 prosent, og kabinfaktoren på 66,4 prosent var 5,2 prosentpoeng lavere enn året før.

– I april har vi lansert en rekke nye ferie- og fritidsruter, samt økt kapasiteten på noen av de trafikktunge forrretningsrutene. Dette har påvirket kabinfaktoren. Vi forventer imidlertid at kabinfaktoren tar seg opp igjen etter hvert som de nye rutene blir innkjørt, sier administrerende direktør Ola Strand, som legger til at SAS Norge satte ny passasjerrekord i april.

I årets fire første måneder har SAS Norge transportert totalt 3.398.500 passasjerer, en økning på 10,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør SAS Norge, tlf 95 71 71 04

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here