Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for desember 2007: God trafikkvekst og stabil yield - økt setekapasitet påvirker kabinfaktoren

January 9, 2008 11:02

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 2,7 millioner passasjerer i desember 2007, som var 0,3% flere enn i samme måned 2006. På helårsbasis 2007 økte antall passasjerer med 5,2% til 41,1 millioner, som er ny rekord. Trafikken (RPK) økte med 2,9%.Som følge av at Q400 ble erstattet med større fly ble setekapasiteten høyere enn planlagt, og dette påvirket kabinfaktoren i desember. Kabinfaktoren gikk ned 0,3 prosentenheter til 65,8%, men var positiv for SAS International, SAS Norge, Widerøe, airBaltic og Spanair.

– Trafikken og yielden fortsatte å utvikle seg positivt også i desember 2007. Tilveksten skyldes først og fremst en god markedsutvikling og nye, kommersielle tiltak. Utviklingen er gledelig, men fortsatt er det usikkerhet knyttet til den fremtidige styrken i tilveksten samt konkurranse-situasjonen fremover. De høye drivstoffprisene er også en økende utfordring, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, tlf +46 8 797 1451

——————————

SAS Norge med 633.600 passasjerer i desember

SAS Norge transporterte 633.600 passasjerer på sitt ordinære rutenett i desember 2007, en oppgang på 1,0 prosent i forhold til samme måned året før.

Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken 1,9 prosent, mens kapasiteten var 2,5 prosent lavere enn i desember 2006. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden gikk dermed opp 2,8 prosentpoeng til 64,9 prosent.

Inklusive charter fløy SAS Norge 654.100 passasjerer i årets siste måned i fjor. For 2007 som helhet kunne selskapet notere i alt 10.208.400 passasjerer, en økning på 2,3 prosent sammenlignet med 2006.

På rutene i Norge transporterte SAS Norge 504.800 passasjerer, som var 1,4 prosent flere enn året før. I betalte passasjerkilometer (RPK) var veksten på 2,7 prosent. Den tilbudte kapasiteten (ASK) ble redusert med 1,3 prosent, og kabinfaktoren økte 2,6 prosentpoeng til 65,1 prosent.

På de intraskandinaviske rutene var antall passasjerer 28.700 i desember. Det var 2,7 prosent færre enn i desember 2006. Også uttrykt i betalte passasjerkilometer gikk trafikken ned 2,7 prosent, kapasiteten var 5,2 lavere, og kabinfaktoren gikk opp 1,7 prosentpoeng til 64,1 prosent.

I antall passasjerer økte trafikken på selskapets europeiske ruter med 0,3 prosent til 100.100 passasjerer. I betalte passasjerkilometer var økningen på 0,9 prosent, samtidig som kapasiteten ble redusert på 4,2 prosent. Det ga en vekst i kabinfaktoren på 3,3 prosentpoeng til 64,7 prosent.

– Gjennom hele 2007 har vi måned for måned klart å øke kabinfaktoren sammenlignet med året før. En høyere utnyttelsesgrad og fullere fly er positivt for miljøet, sier administrerende direktør Ola H. Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, tlf +47 95 71 71 04

Latest news