Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for februar 2008: God trafikkvekst og bedre kabinfaktor i flyselskapene, men rekordhøyt pris på flydrivstoff er en økende utfordring

March 7, 2008 11:06

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 2,4 millioner passasjerer i februar, som var 11,3 prosent flere enn i samme måned året før. Skuddår påvirker trafikk og kapasitet positivt med 4 – 4,5 prosentpoeng. Den gode passasjertilveksten skyldes også en god underliggende passasjertilvekst.

For konsernet ble kabinfaktoren 66,8 prosent, en forbedring på 0,5 prosentpoeng. Kabinfaktoren ble vesentlig forbedret hos Scandinavian Airlines International, og utviklet seg også positivt for Widerøe, Scandinavian Airlines Norge og airBaltic. Yielden for SAS Scandinavian Airlines i februar forventes å bli lavere enn foregående år.

– Trafikken utviklet seg positivt i februar, noe som viser at våre kommersielle satsninger har blitt godt mottatt. Det er gledene at kabinfaktoren også er stabil, men det rekordhøye prisen på flydrivstoff er en økende utfordring sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of Group Investor Relations, telefon +46 8 797 1451

SAS Norge transporterte over 784.000 passasjerer i februar
SAS Norge transporterte 784.100 passasjerer på sitt ordinære rutenett i februar. Det var 14,1 prosent flere enn i samme måned 2007. I betalte passasjerkilometer var økningen på 15,9 prosent. Den tilbudte kapasiteten økte med 11,9 prosent, og kabinfaktoren gikk opp 2,3 prosentpoeng til 66,9 prosent.

Inklusive charter hadde SAS Norge 810.600 passasjerer i februar, som var 14,1 prosent flere enn i samme måned året før.

Antallet passasjerer på rutene i Norge viste en oppgang på 7,8 prosent, til 581.900 passasjerer. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkveksten på 10,0 prosent i februar. Kapasiteten var 5,4 prosent høyere enn i fjor, og kabinfaktoren (ASK) ble forbedret med 2,8 prosentpoeng til 66,3 prosent.

På de intraskandinaviske rutene transporterte SAS Norge 68.300 passasjerer i februar. Økningen på 127,3 prosent har sammenheng med at SAS Norge fra årsskiftet overtok halvparten av trafikken på ruten Oslo – København fra SAS Danmark. I betalte passasjerkilometer økte trafikken med 167,9 prosent, kapasitetstilveksten var 170,9 prosent, og kabinfaktoren sank med 0,7 prosentpoeng til 64,5 prosent.

Også trafikken på selskapets europeiske rutenett viste en positiv utvikling, med en vekst i passasjerantallet på 13,9 prosent til 133.900 passasjerer. Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken med 14,6 prosent, mens kapasiteten var 11,3 prosent høyere enn i februar 2007. Dette ga en kabinfaktor på 68,1 prosent, som var 1,9 prosentpoeng bedre enn i fjor.

– Selv om vi korrigerer for skuddårseffekt i februar 2008, viser det norske markedet er fortsatt sterk, underliggende vekst. Det er gledelig at SAS Norge tar en betydelig del av denne veksten, samtidig som vi klarer å øke kabinfaktoren på alle geografiske ruteområder, sier administrerende direktør Ola H. Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, tlf +47 95 71 71 04

Latest news