Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for juli 2008: Positiv yield og fortsatt vekst

August 7, 2008 11:02

SAS-konsernets trafikk økte i juli med 2,7 prosent, og antallet passasjerer ble 3,5 millioner. Samtidig økte kapasiteten med fire prosent, som medførte at kabinfaktoren sank med 1,7 prosentpoeng til 78,9 prosent.
Yielden i juni ble forbedret med 1,3 prosent som følge av innførte drivstofftillegg og kapasitetstiltak. Bedømningen er at yielden for juli vil bli ytterligere noe forbedret.

– Det er positivt og forventet at yielden har begynt å stabilisere seg, selv om kabinfaktoren for måneden ble noe svakere. Våre kapasitetstiltak vil gradvis få større effekt i løpet av høsten, noe som forventes å støtte yielden og utviklingen av kabinfaktoren, sier SAS’ administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

———————————————————————–

<B>SAS Norge transporterte 808.200 passasjerer i juli</B>

SAS Norge transporterte 808.200 passasjerer på sitt ordinære rutenett i juli, en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var trafikkveksten på 7,3 prosent. Kapasiteten var 11,4 prosent større enn i fjor, og den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble redusert med 2,9 prosentpoeng til 76,9 prosent.

Inklusive charter transporterte SAS Norge 867.300 passasjerer i juli. Hittil i år har selskapet fløyet i alt 6.272.500 passasjerer, som er 7,0 prosent flere enn i samme periode 2007.

På rutenettet i Norge fløy 499.900 passasjerer med SAS Norge i juli. Det var 9,6 prosent færre enn i samme måned 2007. I betalte passasjerkilometer (RPK) var nedgangen på 9,4 prosent. Kapasiteten (ASK) ble redusert med 4,7 prosent, og kabinfaktoren på 73,6 prosent var 3,9 prosentpoeng lavere enn året før.

De intraskandinaviske rutene viste et oppsving på 113,9 prosent i antall passasjerer, til 61.700. Økningen har sammenheng med at SAS Norge
fra årsskiftet overtok halvparten av produksjonen på ruten mellom Oslo og København fra SAS Danmark. Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken med 158,1 prosent i forhold til året før, og kapasiteten gikk opp med 191,0 prosent. Dette førte til en kabinfaktor på 68,4 prosent, som var 8,7 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

På Europa-rutene transporterte SAS Norge 246.600 passasjerer i juli, en økning på 19,6 prosent. I betalte passasjerkilometer var økningen på 18,8 prosent. Tilbudt kapasitet var 21,7 prosent høyere enn året før, og kabinfaktoren ble redusert med 2,0 prosentpoeng til 80,2 prosent.

– Trafikktallene våre for juli bærer preg av ferietid. Spesielt er vi fornøyd med den relativt gode veksten vi ser i Europa-trafikken. Tallene for norsk innenriks er påvirket av at vi har foretatt justeringer i ruteprogrammet for å tilpasse oss en lavere etterspørsel, sier administrerende direktør Ola H. Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteiede, kommunikasjonsdirektør SAS Norge, telefon 95 71 71 04

Latest news