Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for juni 2008: Fortsatt tilvekst, noe svakere kabinfaktor, men mer stabil yieldutvikling forventes

July 7, 2008 11:09

SAS-konsernets trafikk gikk opp med 3,5 prosent i juni, og antallet passasjerer ble fire millioner – en økning på 0,3 prosent sammenlignet med året før. Kapasiteten økte med 5,9 prosent, som medførte at kabinfaktoren sank med 1,8 prosentpoeng til 74,7 prosent.

Yielden i mai gikk som forventet ned 5,4 prosent. For juni bedømmes yieldutviklingen å være stabil, og indikasjonene tyder på omtrent samme nivå som i juni 2007.

– Den positive trafikkutviklingen er gledelig i et miljø preget av økt konkurranse og for mye kapasitet. Kabinfaktoren var noe svakere, mens yielden begynner å få økt stabilitet som følge av effekten av innførte drivstofftillegg. Tiltakene i Profit 2008 blir nå satt i verk. Ytterligere tiltak som følge av en fortsatt høy oljepris kan ikke utelukkes, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Over én million passasjerer fløy med SAS Norge i juni
SAS Norge transporterte 1.010.400 passasjerer på sitt ordinære rutenett i juni, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med samme måned i 2007. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var trafikkveksten på 13,1 prosent. Den tilbudte kapasiteten var 16,2 prosent større enn året før, og kabinfaktoren sank 2,1 prosentpoeng til 73,4 prosent.

Medregnet chartertrafikken transporterte SAS Norge1.060.900 passasjerer i juni. Det var 6,0 prosent flere passasjerer enn i samme måned året før. Hittil i år har SAS Norge fløyet 5.405.100 passasjerer på sitt samlede rutenett.

Antallet passasjerer på selskapets ruter i Norge var 700.100. Det var 1,0 prosent færre enn i juni i fjor. I betalte passasjerkilometer (RPK) gikk trafikken ned 0,2 prosent, den tilbudte kapasiteten (ASK) gikk opp 2,5 prosent, og kabinfaktoren på 73,4 prosent var 2,0 prosentpoeng lavere enn i juni 2007.

SAS Norges intraskandinaviske ruter hadde 80.400 passasjerer i juni, som var en økning på 104,1 prosent sammenlignet med foregående år. RPK og ASK økte med henholdsvis 142,3 og 167,8 prosent, og kabinfaktoren for måneden ble redusert med 7,0 prosentpoeng til 66,9 prosent. Tallene avspeiler at SAS Norge overtok halvparten av produksjonen på ruten mellom Oslo og København fra SAS Danmark ved årsskiftet.

På de europeiske rutene transporterte SAS Norge 229.900 passasjerer i juni, mot 187.300 året før. Det ga en vekst i passasjerantallet på 22,8 prosent. I betalte passasjerkilometer var trafikkøkningen på 23,2 prosent, mens kapasiteten var opp 25,7 prosent. Gjennomsnittlig kabinfaktor for juni gikk dermed ned 1,5 prosentpoeng til 74,2 prosent.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteiede, kommunikasjonsdirektør SAS Norge, telefon 95 71 71 04

Latest news