Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for mai 2008: Økt passasjertrafikk, men svakere yield

June 10, 2008 11:01

SAS-konsernets trafikk økte med 12,5 prosent i mai sammenlignet med året før, og kabinfaktoren ble forbedret med 0,7 prosentpoeng til 71,7 prosent. Tilveksten var størst i airBaltic, samt i SAS Sverige delvis som følge av konflikten i mai i fjor.
Det samlede antall transporterte passasjerer økte med 5,8 prosent til 2,9 millioner. Imidlertid bedømmes yielden å synke med ca. fem-seks prosent i mai.

– Økningen i passasjertrafikken viser at markedsutviklingen fortsatt er relativt god, samtidig som produktet vårt er etterspurt. Det er også gledelig at kabinfaktoren øker. Imidlertid går yielden ned, men vi har innført drivstofftillegg som gradvis kommer til å støtte yielden fremover. I tiltaksprogrammet Profit 2008, som vi lanserte i april, inngår dessuten at kapasiteten skal reduseres med 6-7 prosent fra og med høsten. Dette vil sterke yieldens utvikling ytterligere fremover, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

—————————————————————————————–

<b>SAS Norge transporterte 910.600 passasjerer i mai</b>

SAS Norge transporterte totalt 910.600 passasjerer på sitt ordinære rutenett i mai. Det var 4,1 prosent flere enn i samme måned i fjor. I betalte passasjerkilometer var økningen på 10,2 prosent. Den tilbudte kapasiteten var 10,4 prosent høyere enn året før, og kabinfaktoren sank med 0,1 prosent-poeng til 69,4 prosent.

Inklusive charter transporterte SAS Norge 945.700 passasjerer. Det var 3,2 prosent flere enn i mai i fjor. Hittil i år har 4.344.200 passasjerer fløyet med selskapet, som er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode 2007.

På rutene i Norge gikk antallet passasjerer ned 5,8 prosent, til 631.800 passasjerer. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var nedgangen på 5,9 prosent, mens kapasiteten (ASK) ble redusert med 6,5 prosent. Kabinfaktoren på 71,1 prosent var 0,4 prosentpoeng høyere enn året før. Utviklingen på norsk innenriks i mai ble påvirket av den fem dager lange flyplasstreiken i Avinor.

SAS Norge transporterte 77.300 passasjerer på rutene mellom de skandinaviske landene i mai, en økning på 96,8 prosent. I betalte passasjer-kilometer økte trafikken med 131,7 prosent. Tilbudt kapasitet var 152,6 prosent høyere enn i fjor, og kabinfaktoren ble dermed redusert med 5,9 prosentpoeng til 65,1 prosent. Tallene avspeiler av SAS Norge fra årsskiftet overtok halvparten av produksjonen på ruten mellom Oslo og København fra SAS Danmark.

Antallet passasjerer på de europeiske rutene var 22,4 prosent høyere enn i mai i fjor, og oppgikk til 68.300. Trafikkveksten uttrykt i betalte passasjer-kilometer var på 24,1 prosent, og kapasitetstilveksten var på 23,6 prosent. Kabinfaktoren steg 0,3 prosentpoeng 68,3 prosent.

– Tallene for mai bærer preg av urolighetene og streiken som var i Avinor. Samtidig ser vi at vår satsing på Sør-Europa har medført en pen trafikk-økning i dette segmentet, sier administrerende direktør Ola H. Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør SAS Norge, tlf 95 71 71 04

Latest news