Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for mars 2008: Stabil kabinfaktor, men svak yield og rekordhøy oljepris

April 7, 2008 11:01

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 5,5 prosent færre passasjerer i mars. Antall passasjerer ble 2,6 millioner. Kapasiteten var lavere enn i 2007 som følge av at påsken falt i mars.Kabinfaktoren på 73,2 prosent var en forbedring på 0,4 prosent prosentpoeng sammenlignet med foregående år. Scandinavian Airlines International, Scandinavian Airlines Norge og Widerøe forbedret kabinfaktoren. Yielden for SAS Scandinavian Airlines i mars forventes å bli 10-15% lavere enn foregående år.

– Den underliggende trafikkutviklingen er positiv med tanke på den økende konkurransen og overkapasiteten. Det viser at våre kommersielle satsinger har blitt godt mottatt. Det er gledelig at også kabinfaktoren er stabil, men de rekordhøye drivstoffprisene er en økende utfordring – spesielt i kombinasjon med en veldig svak yield. Et kraftfullt tiltaksprogram er identifisert og gjennomføres fortløpende, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

<b>SAS Norge transporterte 811.900 passasjerer i mars</b>
SAS Norge transporterte 811.900 passasjerer på sitt ordinære rutenett i mars. Det var 5,3 prosent færre enn i samme måned 2007, og skyldes at påsken i år falt i mars, mot april i fjor. Uttrykt i betalte passasjerkilometer gikk trafikken ned med 1,9 prosent. Den tilbudte kapasiteten ble redusert med 5,3 prosent, og kabinfaktoren ble dermed forbedret med 2,4 prosentpoeng til 71,9 prosent.

Medregnet chartervirksomheten transporterte SAS Norge i alt 843.700 passasjerer i mars. Det var 4,8 prosent færre passasjerer enn i samme måned i fjor.

På rutenettet i Norge ble det i mars notert 590.700 passasjerer, en nedgang på 11,4 prosent. I betalte passasjerkilometer (RPK) var nedgangen på 7,0 prosent mens kapasiteten (ASK) ble redusert med 11,6 prosent. Det medførte en kabinfaktor på 71,4 prosent, som var 3,5 prosentpoeng høyere enn for samme tid i fjor.

De intraskandinaviske rutene viste en økning i antall passasjerer på 90,2 prosent, til 66.800 passasjerer. Den kraftige økningen henger sammen med at SAS Norge overtok halvparten av trafikken på ruten Oslo – København fra SAS Danmark ved årsskiftet. Kabinfaktoren gikk opp med 7,9 prosentpoeng til 68,3 prosent som følge av at RPK økte med 126,3 prosent og ASK 100,1 prosent.

På de europeiske rutene var antall passasjerer 154.400 mot 155.600 i mars i fjor – en nedgang på 0,7 prosent. I betalte passasjerkilometer (RPK) gikk trafikken ned med 2,2 prosent. Den tilbudte kapasiteten (ASK) var 3,0 prosent lavere enn for ett år siden, og kabinfaktoren gikk opp 0,6 prosentpoeng til 73,1 prosent.

– Det er gledelig at SAS Norge fortsetter å fylle flyene bedre måned for måned. Kabinfaktoren viser en pen økning i forhold til tilsvarende måned i 2007. Også når vi ser på påskemåneden april i fjor og sammenligner med årets påskemåned mars, øker vi kabinfaktoren innenfor samtlige geografiske områder. Det er en utvikling vi er tilfreds med, sier administrerende direktør Ola Strand.

Hittil i år har SAS Norge totalt transportert 2.397.300 passasjerer. Det er 4,8 prosent flere enn for samme periode i fjor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, tlf +47 95 71 71 04

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here