Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for september 2008: Bedre yield, men lavere kabinfaktor

October 7, 2008 11:15

SAS-konsernets trafikk i september gikk ned med 6,7 prosent, og antallet passasjerer ble 3,3 millioner. Kabinfaktoren for måneden ble 69,6 prosent, en nedgang på 6,3 prosentpoeng. I august var yielden for Scandinavian Airlines 4,9 prosent høyere enn i samme måned i fjor, og for september forventes en ytterligere forbedring av yielden.

I Scandinavian Airlines sank kabinfaktoren med totalt 6,6 prosentpoeng. Bookningene til Spanair viser en forbedring og nærmer seg nå mer normale nivåer. Den totale resultateffekten (frem til september samt fremtidige effekter) av ulykken blir vurdert til ca. 500 millioner SEK for 2008 i form av reduserte inntekter.

Punktligheten i september var den beste på mange år. SAS Norge var nok en gang det mest punktlige flyselskapet i Europa med hensyn til ankomst.

– Den dramatisk forverrede konjunkturen i verden og Skandinavia påvirker trafikkvolumene negativt og viser nødvendigheten av våre planlagte kapasitetsneddragninger, som gradvis vil gi økt effekt. Yielden for august og yieldutsiktene for september er positive, og det viser at tiltakene i Profit 2008 virker. Det er gledelig at punktligheten er blant de beste i Europa og at vi får stadig flere fornøyde kunder, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall vennligst kontakt
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

—————————————————————————

SAS Norge fløy 897.700 passasjerer i september

SAS Norge transporterte 897.700 passasjerer på sitt ordinære rutenett i september. Det var 0,1 prosent færre enn i samme måned i fjor. I betalte passasjerkilometer økte trafikken med 0,6 prosent og kapasiteten med 14,9 prosent. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden gikk ned 9,0 prosentpoeng til 63,0 prosent.

Inklusive charter hadde SAS Norge 939.900 passasjerer i september. Hittil i år har selskapet transportert 8.125.800 passasjerer, en økning på 5,0 prosent mot samme periode i fjor.

På rutenettet i Norge fløy SAS Norge 622.300 passasjerer i september. Sammenlignet med året før var det en nedgang på 7,3 prosent. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) minsket trafikken med 9,8 prosent. Den tilbudte kapasiteten økte med 2,7 prosent, og kabinfaktoren sank 8,5 prosentpoeng til 61,4 prosent.

Antallet passasjerer på rutene mellom de skandinaviske landene økte med 97,7 prosent til 80.300 passasjerer i september. Veksten har sammenheng med at SAS Norge fra årsskiftet overtok halvparten av produksjonen på ruten mellom Oslo og København fra SAS Danmark. I betalte passasjerkilometer var økningen på 134,5 prosent. Samtidig gikk kapasiteten opp med 177,6 prosent, som medførte at kabinfaktoren ble redusert med 11,5 prosentpoeng til 62,4 prosent.

På SAS Norges europeiske rutenett gikk antallet passasjerer opp med 4,6 prosent, til 195.200. I betalte passasjerkilometer var trafikkøkningen på 5,2 prosent. Den tilbudte kapasiteten var 20,9 prosent større enn året før, og kabinfaktoren ble redusert med 9,7 prosentpoeng til 64,7 prosent.

– Trafikktallene for september viser at markedsveksten har stoppet opp, til tross for en betydelig økning av kapasiteten. Det er nå helt avgjørende at vi klarer å tilpasse kapasiteten til utviklingen i markedet fremover. Det gledelige var at vi også i september toppet listen over Europas mest punktlige flyselskaper, en posisjon vi har befestet gjennom det siste halvåret, sier administrerende direktør Ola Strand.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør SAS Norge, tlf 95 71 71 04

Latest news