Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS mindsker CO2-udslip med 20% i 2020

March 4, 2008 09:44

SAS offentliggør i dag en ny miljøstrategi, som indeholder et ambitiøst strategisk miljømål. Det nye strategiske miljømål er at mindske det totale CO2-udslip med 20% i år 2020 sammenlignet med 2007. I det nye miljømål er forudsat en vækst på 4% per år. Og det betyder en halvering af CO2-udslippet i år 2020 pr. passagerkilometer. Nedsættelsen opnås gennem en række tiltag bl.a. energieffektivisering og anvendelse af alternative brændstoffer.

“Jeg er meget stolt over, at SAS nu fremlægger én af de mest ambitiøse målsætninger på miljøområdet blandt verdens flyselskaber, hvor vi frem til 2020 vil halvere CO2 forbruget pr. passager. Det viser, at SAS går foran og tager klimaudfordringerne alvorligt. Vi vil opnå en ansvarlig og bæredygtig vækst i trafikken samtidig med, at vi mindsker miljøbelastningen,” siger adm. direktør i SAS Danmark Susanne Larsen.

SAS’ strategiske miljømål er et vigtigt fremskridt, der betyder, at SAS kan vokse med den forventede takt samtidig med, at miljøet belastes mindre. Dertil kommer, at SAS koncernen sigter på at nå den 0-vision om udslip af klimapåvirkende drivhusgasser i år 2050, som den globale flybranches interesseorganisation IATA har formuleret.

For at nå målene skal SAS gennemføre et stort antal kort- og langsigtede aktiviteter. Mange af disse aktiviteter er sat i gang sammen med andre aktører og kan sammenfattes i fire områder:
· teknisk udvikling (f.eks. alternativ brændstof, næste generations fly med forbedret aerodynamik og mere effektive motorer)
· infrastruktur (f.eks. Single European Sky og grønne landinger)
· operative tiltag (f.eks. et mindsket brændstofforbrug i den daglige virksomhed)
· økonomiske styremidler (f.eks. EU’s handelssystem med CO2-kvoter)

Udover at mindske det totale CO2-udslip skal eksempelvis SAS koncernens forskellige fly- og støtteselskaberne på jorden inden år 2011 anvende miljøbiler som tjenestebiler, have certificerede miljøledelsessystemer på niveau med ISO 14001, ligesom SAS koncernens flyselskaber skal opfattes som nogle af Europas mest miljøbevidste.

Hele miljøstrategien kan læses i SAS Groups års- og bæredygtighedsrapport på https://www.sasgroup.net.

Yderlige oplysninger:
Miljøchef Martin Porsgaard, 32 32 41 36
Pressechef Mikkel Thrane, 41 32 32 37
Kommunikationskonsulent Mikkel Løndahl, 23 22 36 08.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here