Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS mottar pris for teknologiske framskritt

July 14, 2008 15:38

SAS fikk prisen “Leadership in Technology Award” ved bransjemagasinet Airline Business’ årlige prisutdeling i London 13. juli. SAS fikk utmerkelsen først og fremst for arbeidet med “grønne innflygninger” og for å benytte seg av biometri ved innsjekking.

Som begrunnelse for tildelingen heter det blant annet: “SAS har vist at en anstrengt kommersiell situasjon ikke behøver å bety at man ikke kan tenke nytt og innovativt”.

– Vi begynte med biometrisk lesning av passasjerenes fingeravtrykk ved innsjekking som et svar på skjerpede sikkerhetskrav. Målet var å finne en måte å sammenkoble passasjeren med billett og bagasje, sier Peter Söderlund, produktsjef i SAS .

Bedre miljø med grønne innflygninger

SAS utførte 2 300 “grønne innflygninger” i 2006 og 2007. – Ved å opprette kommunikasjon mellom flyets datamaskiner og flytrafikkledelsens system blir det mulig å forutbestemme innflygningene slik at vi kan fly optimalt og med høy tidspresisjon. Følgene av dette blir energibesparelser, lavere utslipp og større forutsigbarhet for alle aktører på flyplassen, sier SAS’ prosjektleder Peter Larsson.

– Vi har også utrustet fire fly med mulighet for en ytterligere utvidelse av datalinken. Vår ambisjon er å fortsette med flere tester og å forske på hvordan dette kan utvikles for å kunne forutbestemme eksakt rute for hele flystrekningen. SAS Sverige har beregnet at det dreier seg om en årlig utslippsreduksjon på ca 23 000 tonn CO2 bare ved Arlanda dersom dette kan innføres fullt ut, sier Peter Larsson.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
SAS prosjektleder ‘grønne innflygninger’, Peter Larsson: +46709972624
Biometri, SAS produktsjef, Peter Söderlund: +46709971104

Latest news