Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS och pilotföreningarna överens om övertalighet

August 28, 2008 21:43

Pilotföreningarna och SAS har ikväll kommit överens om principerna för hur övertalighet ska hanteras i bolaget. SAS har tidigare meddelat att koncernen är tvingad att sätta 18 flygplan på marken som ett led i åtgärdsprogrammet Profit 08. Programmet ska bidra till att vända den negativa resultatutvecklingen i SAS, som beror bland annat på rekordhöga oljepriser och en begynnande lågkonjunktur.På grund av reduktionerna i kapaciteten blir det en övertalighet av piloter. Efter att frivilliga åtgärder som tjänstledigheter har beviljats kvarstår en övertalighet, som kommer att variera i planeringsperioden fram till slutet av 2009. Övertaligheten kommer att bli cirka 50 piloter i maj 2009 och stiger till cirka 90 i december 2009.

Överenskommelsen mellan pilotföreningarna och SAS innebär att övertaligheten kommer att tas ut bland de piloter som den 30 september 2008 har uppnått den avtalade pensionsåldern vilket, med hänsyn till uppsägningstider, innebär att cirka 50 piloter sägs upp den 30 september 2008.

SAS-piloter som har uppnått avtalad pensionsålder har som minimum cirka 55.000 kronor i månaden till lagstadgad pensionsålder, då pensionsutbetalningarna stiger till minst cirka 70.000 i månaden.

– I den svåra ekonomiska situationen som SAS och resten av flygindustrin befinner sig är vi också tvingade att reducera antalet flygplan. På grund av detta blir tyvärr ett antal av våra piloter övertaliga. I överenskommelsen med piloternas fackföreningar är vi eniga om att de pensionsberättigade piloterna som har sin försörjning tryggad blir uppsagda i stället för yngre piloter, säger Claus Sonberg kommunikationsdirektör i SAS koncernen.

SAS Group Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, kommunikationsdirektör SAS koncernen, +46 70 997 1660
SAS koncernens presstjänst +46 8 797 2944

Latest news