Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS sänker bränsle tillägg

October 31, 2008 11:54

SAS koncernen har beslutat att sänka bränsletilläggen med 3 EUR på inrikes, Intraskandinaviska och Europa linjer. På interkontinentala linjer sänks bränsletilläggen med 5 EUR.

Ändringarna träder i kraft från och med den 12 november och motiveras av en trend med ett stabilt lägre oljepris. Den amerikanska dollarn har i perioden stärkts och SAS fortsätter att löpande följa dollar och oljeprisutvecklingen.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

För ytterligare information:

VP Head of SAS Group Investor relations Sture Stölen, Phone: +46 70 997 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here