Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS sänker bränsle tillägg

October 31, 2008 11:54

SAS koncernen har beslutat att sänka bränsletilläggen med 3 EUR på inrikes, Intraskandinaviska och Europa linjer. På interkontinentala linjer sänks bränsletilläggen med 5 EUR.

Ändringarna träder i kraft från och med den 12 november och motiveras av en trend med ett stabilt lägre oljepris. Den amerikanska dollarn har i perioden stärkts och SAS fortsätter att löpande följa dollar och oljeprisutvecklingen.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

För ytterligare information:

VP Head of SAS Group Investor relations Sture Stölen, Phone: +46 70 997 1451

Latest news