Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ska minska koldioxidutsläppen med 20 % till år 2020

March 4, 2008 09:00

SAS koncernen lanserar idag en ny miljöstrategi som bland annat innehåller ett ambitiöst strategiskt miljömål. Hela miljöstrategin går att läsa i SAS koncernens års- och hållbarhetsredovisning som finns på https://www.sasgroup.net.Det nya strategiska miljömålet är att minska SAS totala koldioxidutsläpp med 20 % till år 2020 jämfört med 2007. I det nya strategiska miljömålet har förutsatts en passagerartillväxt på 4 % per år och per producerad säteskilometer innebär målet en halvering av koldioxidutsläppen till år 2020. Minskningen skall uppnås bland annat genom energieffektivisering och inblandning av bränslen med förnyelsebara källor.

Det strategiska miljömålet indikerar ett viktigt paradigmskifte där kurvorna för trafiktillväxt och utsläppstillväxt skall gå åt olika håll. Efterfrågan på flygresor förväntas öka och samtidigt skall de totala utsläppen minskas. I förlängningen siktar SAS på att nå den globala flygbranschens intresseorganisation IATA’s nollvision avseende utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser år 2050.

– Detta är ett långsiktigt mål som visar hur viktigt vi ser på att våra totala utsläpp av koldioxid måste minska i en växande global marknad. På den svenska inrikesmarknaden förväntas ingen trafiktillväxt vilket i praktiken innebär att koldioxidutsläppen från SAS Sveriges inrikestrafik kommer att minska påtagligt till år 2020, säger Anders Ehrling, SAS Sveriges VD.

Det strategiska miljömålet kräver ett stort antal kort- och långsiktiga aktiviteter. Många av dessa har redan påbörjats inom flygbranschen och kan sammanfattas i fyra områden:
· teknisk utveckling (t ex alternativa bränslen, nästa generations flygplan med förbättrad aerodynamik och effektivare motorer)
· infrastruktur (t ex Single European Sky och gröna inflygningar)
· operativa åtgärder (t ex minskad bränsleförbrukning i den dagliga verksamheten)
· ekonomiska styrmedel (t ex EU:s handelssystem med utsläppsrätter)

Förutom att minska de totala koldioxidutsläppen skall exempelvis SAS koncernens olika flyg- och markrelaterade verksamheter innan år 2011 endast ha tjänstebilar som är miljöbilar, ha certifierade miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001 och SAS koncernens flygbolag skall uppfattas som Europas mest miljömedvetna.

– Resan mot målet är redan påbörjad med bland annat de världsunika gröna inflygningarna på Arlanda flygplats. Erfarenheten visar att det går att spara upp mot 7 till 8 % bränsle på en inrikesflygning och intresset från omvärlden är väldigt stort, avslutar Anders Ehrling.
För ytterligare information var god kontakta:
Scandinavian Airlines Sverige, Presstjänst, tel: +46-8-797 33 30

Latest news