Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SGS blir i SAS-konsernet

February 5, 2008 18:45

Styret i SAS AB har bestemt at SAS Ground Services (SGS) fortsatt skal være en del av SAS-konsernet. Forutsetningen er at SGS klarer å nå sine mål økonomisk og kvalitetsmessig innen 18 måneder.SGS skal fortsatt være et selskap i SAS-gruppen. Det har styret i SAS AB bestemt i ettermiddag. Forutsetningen for denne beslutningen er at SGS innen 18 måneder klarer å nå de målene som er satt for økonomi og kvalitet. Et av disse målene er besparinger på 400 millioner svenske kroner.

Det er også bestemt at det tunge vedlikeholdet av Boeing 737 Classic i framtiden skal skje utenfor Skandinavia.

Fraktavdelingen Spirit Air Cargo Handling, som er en del av SAS Cargo, skal selges.

– Beslutet om att behålla SGS som ett självständigt dotterbolag i SAS förutsätter att bolaget når de avtalade kvalitets- och kostnadsförbättringarna inom 18 månader. Annars kommer en extern lösning att bli aktuell, t ex genom att ta in en delägare som är verksam inom ground handling-branschen eller genom outsourcing, sier Mats Jansson, SAS VD og konsernsjef.

– Implementeringen av strukturförändringarna startar omedelbart, fortsätter Mats Jansson. Utöver det måste vi även driva upp tempot i den kulturella turnaround-processen och genomförandet av Strategi 2011 (S11) i SAS. Vi har använt för lång tid och för mycket resurser på detta strukturbeslut. När vi dessutom upplever hot om olovliga aktioner visar det med all tydlighet att SAS fortfarande har en lång väg att gå innan vi har en företagskultur på plats som är anpassad till konkurrenssituationen, sier Jansson.

– Styret ser alvorlig på at lange beslutningsprosesser og trusler om aksjoner forsinker viktige deler av strategien S11. Strategien skal sikre et lønnsomt og konkurransekraftig SAS, sier styreformann Egil Myklebust.

Latest news