Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Skal redusere utslippet med 20 prosent

March 4, 2008 06:45

Styret i SAS konsernet besluttet i går en ny miljøstrategi. Flyselskapet skal kutte utslippene med 20 prosent til tross for en vekst i flytrafikken.Det nye strategiske miljømålet er å redusere det totale kulldioksidutslippet med 20 prosent innen år 2020 sammenlignet med 2007. I det nye miljømålet er det beregnet en passasjervekst på 4 prosent per år, og per produsert enhet innebærer målet en halvering av Co2-utslippet i 2020. Reduksjonen skal oppnås gjennom en energieffektivisering og innblanding av drivstoff fra fornybare kilder. På denne måten reduseres Co2-utslippene som oppstår ved forbrenning av drivstoff fra fossile kilder.

Det strategiske miljømålet indikerer et viktig paradigmeskifte der kurvene på trafikkveksten og utslippsveksten går hver sin vei. Etterspørselen på flyreiser forventes å øke, og samtidig skal det totale Co2-utslippet reduseres. I forlengelsen av dette søker SAS konsernet å nå den globale flybransjens interesseorganisasjon IATA’s nullvisjon angående utslipp av klimapåvirkende drivhusgasser innen år 2050.

Det strategiske miljømålet krever et stort antall kort- og langsiktige aktiviteter. Mange av disse er allerede satt i verk innen flybransjen, og kan sammenfattes innenfor fire hovedområder:
· teknisk utvikling (f.eks. alternative drivstoffkilder, neste generasjons fly med forbedret aerodynamikk og effektive motorer)
· infrastruktur (f.eks. Single European Sky og grønne landinger)
· operative tiltak (f.eks. redusert drivstoff-forbruk i den daglige virksomheten.)
· økonomiske styringsverktøy (f.eks. EU’s handelssystem med utslippstillatelser)

Foruten å minske de totale Co2-utslippene skal SAS-konsernets ulike fly- og bakkerelaterte virksomheter kun ha miljøbiler som tjenestebiler, ha sertifiserte miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001, og SAS-konsernets flyselskap skal oppfattes som Europas mest miljøbevisste selskap innen 2011.

– Vi jobber hver eneste dag for å redusere vårt fotavtrykk i naturen. Allerede i år får vi tre nye fly med den mest moderne teknologien som finnes i luftfarten i dag. I tillegg bygger vi nå om mange av våre fly med winglets som reduserer våre utslipp, sier Ola Strand, administrerende direktør i SAS Norge.
——————
Kontaktinformasjon for journalister:
Miljødirektør i SAS Group, Niels Eirik Nertun: 95 71 78 12

Hele rapporten kan leses på www.sasgroup.net

Latest news