Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Spanair sales process abandoned – SAS Group to keep Spanair

June 19, 2008 10:57

As communicated in the SAS Group Strategy plan, Strategy 2011, SAS has been in a process of divesting Spanair. The target for the SAS Group has been to finalize this process before the end of second Quarter 2008.

Due to the challenging market conditions in the Spanish aviation market coupled with record oil prices and pressure in the financial sector SAS has not been able to reach its targeted terms and conditions on the divestment.

SAS CEO Mats Jansson comments:
“The value we could realize does not reflect the underlying value in Spanair.
Spanair is a company with a competitive cost position and is the second largest carrier in the large Spanish market.

We have done a very thorough evaluation and have concluded that we will abandon the current sales process and continue as a shareholder committed to ensure a profitable Spanair.”

Spanair will be reported a continued business in the SAS Group accounts.

For further information:
Sture Stölen, VP head of SAS investor relations, +46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Försäljningen av Spanair avbruten – SAS koncernen behåller Spanair

Som tidigare kommunicerats i SAS koncernens strategiplan, Strategi 2011, har SAS fört en process med avsikten att avyttra Spanair. Målsättningen för SAS koncernen har varit att slutföra denna process före slutet av andra kvartalet.

På grund av de utmanande marknadsförhållandena inom den spanska flygindustrin, de rekordhöga bränslepriserna och pressen inom finansmarknaden har inte SAS uppnått satta krav och villkor för en avyttring.

SAS VD Mats Jansson kommenterar:
“Värdet som vi kunde realisera återspeglar inte det underliggande värdet som finns i Spanair. Spanair är ett är ett bolag med en konkurrenskraftig kostnadsposition och är det näst största flygbolaget på den spanska marknaden.

Vi har genomfört en mycket noggrann utvärdering och beslutat oss för att överge den nuvarande avyttringsprocessen och fortsätta som en aktiv ägare för att säkerställa ett lönsamt Spanair. ”

Spanair kommer att rapporteras som kvarvarande verksamhet i SAS koncernens redovisning.

För ytterligare information:

Claus Sonberg
Sture StölenSAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here