Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

S&P's nedgraderar SAS kreditbetyg ett steg, men utsikterna är stabila

July 22, 2008 18:00

SAS kreditvärdering har av värderingsinstitutet Standard & Poors (S&P) varit föremål för en utvärdering “review” sedan februari 2008. Som ett resultat av detta nedgraderades idag SAS kreditvärdighet ett steg från BB till BB- för SAS långfristiga rating. SAS är också bortagen från “watch list” och utsikterna är stabila.

Nedgraderingen är huvudsakligen ett resultat av de rekordhöga bränslepriserna, den ökande överkapaciteten på den Skandinaviska flygmarknaden samt beslutet att avsluta försäljningsprocessen av Spanair. S&P ser också positivt på att SAS koncernen har en tillfredställande likviditetsposition, lite fasta investeringar samt åtgärdsplaner på plats.

Nedgraderingen påverkar inte några av SAS koncernens lån eller kreditfaciliteter eftersom dessa inte är knutna till S&P’s rating.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
För ytterligare information
Sture Stølen, VP, Head of SAS Group Investor relations + 46 8 797 1451

Latest news