Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

S&P's nedgraderar SAS kreditbetyg två steg, med utsikterna "developing"

November 6, 2008 19:06

SAS kreditvärdighet nedgraderas idag två steg från BB- till B för SAS långfristiga rating. Utsikterna bedöms som “developing”. Nedgraderingen är huvudsakligen ett resultat av bränslepriserna, överkapaciteten på den Skandinaviska flygmarknaden, den försvagade konjunkturen samt nedskrivningen att av good will värdet samt en skattefodran relaterat till Spanair med 1.9 miljarder SEK.

S&P ser också positivt på att SAS koncernen har lite fasta investeringar samt åtgärdsplaner på plats för att minska koncernens kostnader. S&P framhäver även SAS initiativ för att minska kostnaderna mot relevant benchmark.

Nedgraderingen påverkar inte några av SAS koncernens lån eller kreditfaciliteter eftersom dessa inte är knutna till S&P’s rating.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

För ytterligare information

Sture Stølen, VP, Head of SAS Group Investor relations + 46 8 797 1451

Latest news