Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Uttalande angående spekulationer rörande SAS koncernens framtida struktur

September 12, 2008 15:30

Angående dagens spekulationer i media bekräftar SAS härmed att bolaget är i en process där man utvärderar olika strukturella möjligheter för koncernen. Inom denna process genomför SAS samtal rörande möjliga strukturella lösningar.

Det måste betonas att inga beslut är fattade.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen ,Chef för SAS Investor Relations +46 8 797 1451

SAS Group Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here