Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Endelig omregning af tegningskurs til DKK – til aktietegning ved udnyttelse af tegningsretter

April 2, 2009 15:45

IKKE TIL UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION I AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER USA

Som tidligere annonceret har SAS AB (“SAS”) besluttet at udstede nye aktier til en værdi af højst ca. SEK 6 milliarder på basis af tegningsretter med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Tegningskursen er SEK 2,63 pr. aktie. Indehavere af tegningsretter registreret i Danmark der benytter tegningsretter skal betale et beløb i DKK svarende til tegningskursen på SEK 2,63 pr. aktie.

Den endelige valutaomregningskurs er blevet fastlagt, og beregningen gav en pris pr. aktie på DKK 1,819233. Omregningskursen for aktietegning ved udnyttelse af tegningsretter er baseret på ECB’s faste valutakurs kl. 14.15 den 2. april 2009, justeret som beskrevet i det prospekt, der er godkendt af SAS’ bestyrelse og udgivet den 17. marts 2009.

Prospektet samt en informationsbrochure på dansk kan bestilles hos Nordea Bank Danmark på telefon +45 33 33 50 92 og på SAS’ websted, www.sasgroup.net.

Yderligere oplysninger fås hos:
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 14 51

SAS Group Investor Relations

Latest news