Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Endringer i ledelsen av SAS i Norge

October 21, 2009 14:58

Gorm Frimannslund blir ny direktør (Chief Operating Officer) for SAS i Norge fra
1. november. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i SAS Ground Services (SGS), og overtar nå det overordnede ansvaret for den operative virksomheten SAS har i Norge. I tillegg blir Mari Hermansen ny Personal- og organisasjonsdirektør, mens Kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien får ansvaret for en sammenslått kommunikasjonsenhet i SAS og Wideröe.

– Stillingen som COO er en meget stor utfordring som jeg ser fram til å ta fatt på. Vi en inne i en av de største nedgangstidene for luftfarten internasjonalt, og denne krisen har naturlig nok også rammet SAS. Heldigvis har SAS svært mange dyktige medarbeidere, og sammen skal vi gjøre det som er nødvendig for å sikre SAS sin posisjon i framtiden, sier påtroppende sjef for SAS i Norge, Gorm Frimannslund.

Dagens COO, Ola Strand, Personal og organisasjonsdirektør Svein Oppegaard, Operativ direktør Dag Falk-Petersen og kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide har alle sagt opp sine stillinger i SAS og slutter i løpet av året. Alle fire har i løpet av de siste månedene blitt rekruttert til svært sentrale stillinger i norsk næringsliv.

– Det er beklagelig at vi mister fire verdsatte ledere som har bidratt mye til SAS de siste årene. Samtidig er det en naturlig konsekvens av at SAS Norge AS opphørte som eget AS 1. oktober og den omstruktureringen som nå skjer i SAS, sier visekonsernsjef i SAS Group John Dueholm.
– Det er også en stor tillitserklæring å se at ledere i SAS hentes til fremtredende stillinger i norsk næringsliv, sier, John Dueholm

Mari Hermansen tiltrer jobben som personal- og organisasjonsdirektør for SAS i Norge. Hun jobber i dag som forhandlingsleder i selskapet. Kommunikasjonsdirektör Richard Kongsteien i Wideröe får ansvaret for en sammenslått kommunikasjonsenhet i SAS og Wideröe. Begge vil inngå i Frimannslunds ledergruppe for SAS i Norge.

– Gorm Frimannslund er en av våre mest betrodde ledere. Han har bred ledererfaring fra Widerøe og har gjort en fantastisk jobb i SGS, som blant annet har resultert i at SAS i dag er et av Europas mest punktlige flyselskaper. Det skal bli fint å få Gorm med i ledergruppen i Scandinavian Airlines sentralt. Jeg er også glad for at vi har ressurser internt i SAS-konsernet som er kvalifisert og motivert til å tre inn i såpass krevende stillinger, sier John Dueholm.

– SAS i Norge er inne i en utfordrene fase av omstillinger og omorganiseringer, der det er viktig at vi klarer å ivareta posisjonen som en kostnadseffektiv garantist for god service og null skjulte gebyrer i Norge, sier Dueholm.For ytterligere informasjon eller kommentarer, vennligst kontakt:
Gorm Frimannslund, 95718803
Richard Kongsteien, 95714011

Latest news