Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Felaktig information rörande klausul gentemot garanter

August 25, 2009 08:25

Den norska tidningen Finansavisen har idag publicerat en artikel som refererar till ett internt mail i Widerøe som är ett dotterbolag tillhörande SAS koncernen. I det interna mailet hävdas det att de tre bankerna som garanterade nyemissionen som SAS koncernen genomförde i april 2009 har rätt, tack vare en klausul, att dra sig tillbaka från sina förpliktelser om SAS koncernen inte uppnår vissa finansiella målsättningar 2009.

Denna information är felaktig. Någon sådan klausul eller liknande klausuler existerar inte som inte redan tillkännagjorts i prospektet som publicerades i samband med nyemissionen.

SAS koncernen beklagar att denna typ av felaktig information har publicerats.

SAS hade under 2:a kvartalet 2009 en finansiell beredskap på 11,4 miljarder SEK samt ett eget kapital på 12 miljarder SEK.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Stølen: VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news