Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

April 30, 2009 07:00

Den av SAS nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under april 2009 ökat enligt följande.

Före nyemissionen fanns sammanlagt 164 500 000 aktier i SAS AB motsvarande 164 500 000 röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 2 303 000 000. Efter nyemissionen finns per den 30 april 2009 sammanlagt 2 467 500 000 aktier i bolaget, motsvarande 2 467 500 000 röster.
För mer information, vänligen kontakta
Sture Stölen, IR-ansvarig SAS koncernen, +46 8 797 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009 kl. 07.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here