Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Försäljningen av Spanair är genomförd

March 31, 2009 16:40

Den 30 januari ingick SAS Group (”SAS”) avtal med Initiatives Empresarials Aeronàutiques, S.A. (”IEASA”), ett bolag bestående av Consorci de Turisme de Barcelona, Catalana d’Inciatives, Volcat 2009 och Fira de Barcelona, innebärande att IEASA skulle förvärva en majoritetsandel om 80,1 % i SAS dotterbolag Spanair S.A. (”Spanair”) mot kontant ersättning om en (1) euro.

Efter transaktionen kommer SAS att kvarstå som minoritetsägare i Spanair med en ägarandel om 19,9 % och vara en industriell partner till Spanair för att assistera vid genomförandet av Spanairs strategiska plan, som syftar till att förstärka Spanairs ställning i Spanien och som det ledande flygbolaget i Barcelonaregionen.

Transaktionen genomfördes i dag, efter att samtliga erforderliga myndighetstillstånd och godkännanden erhållits av SAS och Spanair, inklusive godkännande från den spanska konkurrensmyndigheten (CNC).

Kapitaltillskottet i Spanair uppgående till 100 MEUR kommer att genomföras senast i slutet av april 2009. För tiden fram till dess har SAS åtagit sig att vid behov tillhandahålla ett övergångslån till Spanair S.A. om upp till 15 MEUR, vilket förfaller till återbetalning senast den 30 april 2009. Genom övergångslånets konstruktion förblir SAS totala finansieringsåtaganden avseende Spanair och gentemot IEASA oförändrade efter dagens genomförande av försäljningen jämfört med vad SAS tidigare kommunicerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2009 kl 16:40.

Latest news