Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Frekventa resenärer anser SAS miljömedvetna

December 10, 2009 08:00

Svenskar anser sig tillhöra världens mest miljömedvetna folk, men en ny undersökning som SAS låtit genomföra avslöjar att de flesta frekventa svenska resenärer väljer att inte kompensera sina koldioxidutsläpp när de flyger. Däremot anser de att SAS tillhör ett av världens mest miljömedvetna flygbolag

Bland SAS svenska resenärer anser 99% att SAS är lika eller mer miljömedvetna än andra flygbolag. Under de senaste årtiondena har SAS legat i framkanten bland världens flygindustri när det gäller miljö, speciellt som pionjär med gröna inflygningar och diverse bränslesparande projekt.

– Det är positivt att 99% av våra frekventa resenärer anser att vi är lika eller mer miljömedvetna än andra flygbolag. Vi har sedan 1990-talet arbetat målinriktat med att sänka våra utsläpp vilket vi sedan 1996 redovisat öppet och ärligt i vår årliga revisorsgranskade hållbarhetsredovisning, säger Niels Eirik Nertun, SAS Koncernens miljöchef.

Dock anser 88% av frekventa svenska resenärer att kompensation av sina koldioxidutsläpp inte är deras ansvar eller att de inte tror på idén. Det innebär att svenskar tar mindre ansvar än frekventa norska resenärer, medan danskar tar ett större ansvar.

– Mindre positivt är att så pass många inte tror på en grundläggande mekanism i Kyoto-protokollet, nämligen att kompensera sina koldioxidutsläpp i ett handelssystem eller i certifierade projekt. Eftersom vi har låtit våra revisorer granska de projekt vi tillhandahåller via vår samarbetspartner har vi fullt förtroende för att avsedda utsläppsreduktioner faktiskt genomförs när vi själva kompensera våra egna tjänsteresor, fortsätter Niels Eirik Nertun.

Medan en klar majoritet av de tillfrågade ansåg SAS som ett miljömedvetet flygbolag, tycker endast 12% av svenska frekventa resenärer att miljöfokus är en viktig parameter när de väljer flygbolag. Däremot är 29% av svenskarna villiga att betala extra för att flyga mer miljövänligt, vilket var markant högre än bland de tillfrågade norrmännen och danskarna. 53% av svenskar angav att de var beredda att flyga mer miljövänligt så länge det inte kostade extra.

Nästan 40% av svenskar hade en orealistisk bild av hur mycket koldioxidutsläpp flygbranschen står för, där de trodde att flyget står för mellan 12 och 25% istället för det verkliga 2-3%.

– Flygets globala koldioxidutsläpp är de facto 2-3 %. Vi tar givetvis ansvar för vår andel av utsläppen och har som miljömål att sänka de totala klimatpåverkande utsläppen med 20 % till och med år 2020 jämfört med år 2006. För att sätta det i ett större sammanhang kan det konstateras att det är 10 procentenheter mer än det förslag avseende luftfarten som EU tagit med in i klimatkonferensen (COP15) i Köpenhamn som pågår just nu, avslutar Niels Eirik Nertun.


SAS är stolt sponsor av COP15.

SAS undersökning genomfördes under november och december 2009 och över 1000 frekventa resenärer deltog.För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindström, PR chef, Scandinavian Airlines
Tel: 08 79 73394; e-mail: anders.lindstrom@sas.se

Latest news