Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insider handel SAS AB

March 24, 2009 07:00

Mats Jansson, Verkställande direktör och koncernchef, har den 23 mars avyttrat 438 000 teckningsrätter till genomsnittspriset 1,24 SEK vilket motsvarar ett värde om ca 540 000 SEK. Hans totala innehav av teckningsrätter efter transaktionen i SAS AB uppgår till 206 000 i SAS AB som Mats Jansson avser att använda för att medverka i nyemissionen för att förvärva nya aktier.

Mats Lönnkvist, chefsjurist, har den 23 mars 2009 inhandlat 20 000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 0,90 SEK vilket motsvarar ett värde om 18 000 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 18 000 teckningsrätter

Benny Zakrisson, Executive Vice President Structural Affairs & Strategy, har den 23 mars 2009 inhandlat 100 000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 1,60 SEK vilket motsvarar ett värde om 160 000 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 100000 teckningsrätter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS discloses this information pursuant to the Swedish Securities Market Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was provided for publication on March 24, 2009, at 07.00 am CET

Latest news