Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insider trading i SAS AB 13 mars 2009

March 16, 2009 07:00

Mats Lönnqvist, Deputy President och CFO har den 13 mars 2009 inhandlat 18 000 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 25,21239 SEK vilket motsvarar ett värde om 453 780 SEK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 18000 aktier.

John S. Dueholm, Deputy President och CEO har den 13 mars 2009 inhandlat 14888 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 16,70 DKK vilket motsvarar ett värde om 248 629 DKK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 14888 aktier.

Henriette Ellekrog, Executive Vice President Human Resources, har den 13 mars 2009 inhandlat 6100 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 16,40 DKK vilket motsvarar ett värde om 100040 DKK. Hennes totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 6100 aktier.

Robin Kamark, Senior Vice President, har den 13 mars 2009 inhandlat 13000 aktier i SAS AB till genomsnittspriset NOK 19,80 vilket motsvarar ett värde om NOK 257 400. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 13 000 aktier.

Flemming Jensen, Senior Vice President, har den 13 mars 2009 inhandlat 6050 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 16,70 DKK vilket motsvarar ett värde om 101035 DKK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 6050 aktier.

Lars Sandahl Sörensen, Senior Vice President, har den 13 mars 2009 inhandlat 2994 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 16,70 DKK vilket motsvarar ett värde om 50000 DKK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 2994 aktier

Hans Ollongren, Senior Vice President, har den 13 mars 2009 inhandlat 2700 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 25,03 SEK vilket motsvarar ett värde om 67581 SEK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 2700 aktier

Johan Törngren, Senior Vice President, har den 13 mars 2009 inhandlat 2000 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 24,40 SEK vilket motsvarar ett värde om 48800 SEK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 2200 aktier

Ola Strand, CEO SAS Norge, har den 13 mars 2009 inhandlat 1000 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 19,60 NOK vilket motsvarar ett värde om 19600 NOK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 1000 aktier.
Närbesläktade Henrik Strand och även köpt 200 aktier i SAS AB till genomsnittspriset uppgående 20 NOK vilket motsvarar ett värde om 4000 NOK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 200 aktier.

Eric Berggren-Lindberg, Vice President, har den 13 mars 2009 inhandlat 500 aktier i SAS AB till genomsnittspriset 24,40 SEK vilket motsvarar ett värde om 12200 SEK. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 500 aktier

SAS Corporate Investor Relations

Latest news