Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

March 27, 2009 07:00

Eric Berggren-Lindgren, Vice President, har den 26 mars utnyttjat alla sina 7000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om
18410 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 7500 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Corporate Communications

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2009 kl 07:00.

Latest news