Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

March 27, 2009 07:00

Eric Berggren-Lindgren, Vice President, har den 26 mars utnyttjat alla sina 7000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om
18410 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 7500 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Corporate Communications

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2009 kl 07:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here