Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

March 26, 2009 07:00

Fritz H.Schur, styrelseordförande i SAS AB, har den 25 mars, genom ett bolag kontrollerat av honom, utnyttjat alla sina 280 000 teckningsrätter i SAS AB till teckningskursen 2,63, vilket motsvarar ett värde om 736 400 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen uppgår till 300 000 aktier.

Timo Peltola, styrelseledamot, har den 25 mars köpt 15 000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 0,89 SEK vilket motsvarar ett värde om 13 350 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 15 000 teckningsrätter.

Claus Sonberg, Executive Vice President, har den 25 mars köpt 10 000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 0,87 SEK, vilket motsvarar ett värde om 8 700 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 10 000 teckningsrätter.

Hans Ollongren, Senior Vice President, har den 25 mars utnyttjat alla sina 37 800 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om
99 414 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 40 500 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Corporate Communications

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2009 kl 07:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here