Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

April 2, 2009 07:00

Nicolas E Fischer, arbetstagarrepresentant (suppleant) i styrelsen, har den 23 april avyttrat 372 000 teckningsrätter till genomsnittspriset 0,22 DKK vilket motsvarar ett värde om ca 81840 DKK. Han har samma datum utnyttjat de återstående 48400 teckningsrätterna till genomsnittspriset 2,63 SEK motsvarande ett värde om 127292 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen uppgår till 78400 aktier.

Nielsen Carsten Bardup, arbetstagarrepresentant i styrelsen har den 1 april utnyttjat alla sina 20734 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 54530 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 22215 aktier.

Robin Kamark, Senior Vice President, har den 1 april utnyttjat alla sina 182000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 478660 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 195000 aktier.

Peter Toft Berg, Vice President, har den 1 april utnyttjat alla sina 5054 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 13292 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 5415 aktier.

Johan Törngren, Senior Vice President, har den 1 april utnyttjat alla sina 29400 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 77322 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 31500 aktier.

Förytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2009 kl 07:00.

Latest news