Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

April 1, 2009 07:00

Marcus Hedblom, verkställande direktör Spanair S.A , har den 31 mars köpt 50 000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 0,52 SEK, vilket motsvarar ett värde om 26 000 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 50 000 teckningsrätter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl 07:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here