Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

March 31, 2009 07:00

Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef, har den 30 mars, utnyttjat sina 206000 teckningsrätter i SAS AB till teckningskursen 2,63, vilket motsvarar ett värde om 541780 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen uppgår till 252000 aktier.

Dag Mejdell, styrelseledamot, har den 30 mars, utnyttjat sina 30000 teckningsrätter i SAS AB till teckningskursen 2,63, vilket motsvarar ett värde om 78900 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen uppgår till 30000 aktier.

Mats Lönnkvist, chefsjurist, har den 30 mars, utnyttjat samtliga sina 20000 teckningsrätter i SAS AB till teckningskursen 2,63, vilket motsvarar ett värde om 52600 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen uppgår till 20000 aktier.

Sven Cahier, ordförande SAS Tjänstemannaförening Unionen, har den 30 mars, utnyttjat samtliga av sina 2926 teckningsrätter i SAS AB till teckningskursen 2,63, vilket motsvarar ett värde om 7696 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen uppgår till 3135 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2009 kl 07:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here