Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

March 30, 2009 08:32

Henrik Strand, Närbesläktat med Ola Strand CEO SAS Norge, har den 27 mars köpt 10000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 0,30 NOK, vilket motsvarar ett värde om 3000 NOK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 10000 teckningsrätter samt 2000 aktier.

Henriette Fenger Ellekrog, Executive Vice President, har den 27 mars utnyttjat alla sina 85400 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 224602 SEK. Hennes totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 91500 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Corporate Communications

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2009 kl 08:30.

Latest news