Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

March 30, 2009 08:32

Henrik Strand, Närbesläktat med Ola Strand CEO SAS Norge, har den 27 mars köpt 10000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 0,30 NOK, vilket motsvarar ett värde om 3000 NOK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 10000 teckningsrätter samt 2000 aktier.

Henriette Fenger Ellekrog, Executive Vice President, har den 27 mars utnyttjat alla sina 85400 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 224602 SEK. Hennes totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 91500 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Corporate Communications

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2009 kl 08:30.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here