Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Insynshandel i SAS AB

April 8, 2009 07:00

John Dueholm, Deputy President and CEO, har den 7 april utnyttjat alla sina 208 432 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 548 176 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 223 320 aktier.

Marcus Hedblom, CEO Spanair, har den 7 april utnyttjat alla sina 50000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett värde om 131 500 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till 50000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451.SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 kl 07:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here