Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

KF ingår strategiskt samarbetsavtal med SAS

May 5, 2009 11:41

Kooperativa Förbundet (KF) och dess dotterbolag, däribland Coop Sverige AB, har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med SAS avseende koncernens flygresor. Avtalet innebär att SAS får totalansvaret för KF-koncernens flygresor. Syftet med avtalet är att etablera långsiktiga förutsättningar för att förbättra koncernens resande, både avseende kostnads- och servicenivå. – Vi vill jämställa flygresor med andra varor och tjänster som vi köper och sluta långtgående avtal med en leverantör. Som större kund får vi fler fördelar, enklare administration och lägre priser, säger Marie Wiksborg, HR-direktör KF.

KF har valt SAS som leverantör av flygresor eftersom de har det största utbudet till och från Sverige. SAS är också ett av Europas punktligaste flygbolag, vilket innebär att medarbetarna i KF kan räkna med mindre spilltid i form av förseningar under sina resor. Avtalet omfattar även ett åtagande från SAS sida att bistå KF i att vidareutveckla koncernens resande i syfte att realisera ytterligare produktivitetsvinster och kostnadsbesparingar till exempel genom förändrat boknings- och resebeteende.

Traditionellt sett har flygbolagen bara kunnat erbjuda företagen avtal kring resor i Business Class, oavsett behov. I avtalet med SAS får KF förmånliga priser även på biljetter i ekonomiklass, mot att KF köper ett visst antal resor på specificerade sträckor. Fler resor ger större rabatt och vid färre resor blir rabatten mindre.

– Det är helt enkelt ett affärsmässigt åtagande från båda parter, så som det fungerar i de flesta andra branscher. Den här typen av avtal efterfrågas av allt fler företag, så KF ligger i framkant med sin nya resepolicy och vårt nya flygavtal, säger Michael Throxe, chef för SAS företagsförsäljning i Sverige.

Avtalet träder i kraft omgående.

För mer information:
Marie Wiksborg, HR-direktör KF, 08-743 26 06
Michael Throxe, chef SAS företagsförsäljning i Sverige, 08-797 22 72
Niclas Härenstam, presschef SAS i Sverige, 08-797 18 25
Maria von Sydow, presskontakt KF, 070-789 86 16

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here