Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Moody's nedgraderar SAS kreditbetyg ett steg med negativa utsikter

November 12, 2009 18:30

SAS långfristiga kreditvärdering nedgraderades idag ett steg från B3 till Caa1. Utsikterna är negativa vilket återspeglar industrins negativa trend. Nedgraderingen är huvudsakligen ett resultat av den försämrade resultatutvecklingen och den ökade yieldpressen på marknaden.

Moody’s värdesätter SAS koncernens lönsamhetsförbättrande åtgärder inom Core SAS och den finansiella beredskapen på 10 miljarder SEK (likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter).

Nedgraderingen påverkar inte några av SAS koncernens lån eller kreditfaciliteter.

SAS Group Investor RelationsFör ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP, Head of SAS Group Investor Relations + 46 8 797 1451SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2009 kl 18:30.

Latest news