Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny teknologi kutter flyutslipp

August 10, 2009 09:00

SAS og Avinor tester nå ut ny teknologi som vil gi store kutt i flyenes utslipp. Den første testen gjennomføres på Tromsø lufthavn natt til tirsdag, og kutter utslippet med minst 300 kilo CO2.Med moderne satelittbasert teknologi kan flyet følge en optimal innflygingstrasé, og dermed redusere flyets utslipp med flere hundre kilo CO2 per landing. SAS har testet metoden i sine simulatorer, men nå er det alvor på en av Norges vakreste og mest krevende innflyginger.

Nye metoder reduserer fotavtrykk
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye metoder for å redusere vårt fotavtrykk i naturen. Sammen med Avinor vil vi bidra til nye systemer som vil være et stort skritt i riktig retning for norsk og internasjonal luftfart, sier Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør for SAS i Norge.

De grønne innflygingene som nå testes er ett av mange tiltak Avinor, SAS og flere andre aktører presenterte i rapporten ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart” i fjor.

– Denne teknologien gir oss nye muligheter på lufthavner hvor terrenget per i dag medfører en lengre flygebane enn optimalt. I likhet med SAS arbeider Avinor målbevisst med å redusere utslippene fra luftfarten, og dette er ett av flere viktige tiltak for å oppnå dette, sier miljøkoordinator i Avinors flysikringsdivisjon, Torbjørn Henriksen.

Automatisk innflyging
SAS har Norges mest moderne flyflåte, og har det tekniske utstyret til å gjennomføre slike innflyginger. Flyet gjennomfører det meste av innflygingen helt automatisk, og glir ned i en perfekt bue med motorene på tomgang under store deler av innflygingen. Piloter monitorerer systemene, og tar over spakene like før flyet skal lande.

Sparer både miljø og penger
– For oss har dette dobbel effekt, vi sparer både miljøet og penger, sier Midteide. Vi har gjennomført tusenvis av lignende landinger på Arlanda i Stockholm, men nå tar vi enda et teknologisk skritt lenger for å redusere utslippene våre, sier han.

– Miljøeffektene er de viktigste, men samtidig vil også Avinor kunne redusere investeringene i bakkebasert navigasjonsutstyr i årene framover, avrunder Torbjørn Henriksen i Avinor.

—————————
For mer informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide, SAS i Norge – Mobil: 95 71 71 04
Pressesjef i Avinor, Sindre Ånonsen – Mobil: 916 75 707


Fakta om den grønne innflygingen:
• Testen skal gjennomføres i en Boeing 737 Next Generation med to piloter fra SAS, og fagpersonell fra Avinor og Luftfartstilsynet om bord
• Flyet vil ta av fra Tromsø Lufthavn 11. august kl. 00.30, og vil lande igjen en time senere etter å ha gjennomført en serie med optimale innflyginger ved hjelp av satelittsystemer
• Prosedyren er den første i sitt slag med denne grad av navigasjonsnøyaktighet
• Tromsø er valgt fordi dette topografisk er en av de mest krevende flyplassene for flyets systemer I forhold til en ordinær innflyging vil testen ha et redusert utslipp på minimum 300 kilo CO2
• Innflygingsprosedyren i Tromsø vil danne grunnlaget for et internasjonalt veiledingmateriale som kan benyttes av flyselskaper og luftfartmyndigheter , forut for implementering
• Avinor vil utarbeide prosedyrer for denne typen innflyginger. Luftfartstilsynet må godkjenne prosedyrene som vil være et internasjonalt fremskritt for å redusere utslipp fra luftfarten
• I dag står internasjonal luftfart for rundt 2% av menneskeskapte CO2-utslippSAS Group er det sjette største flyselskapet i Europa, målt i antall passasjerer. I 2008 transporterte konsernet totalt 31 millioner passasjerer med en flåte på 255 fly til 176 destinasjoner. I Norge har SAS 54 fly, hovedsaklig av typen Boeing 737. SAS i Norge transporterte i 2008 drøyt 10 millioner passasjerer.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here