Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Nytt kostnadsprogram på 2 miljarder skapar uthållig konkurrenskraft

August 12, 2009 08:04

Styrelsen och ledningen i SAS AB har fattat inriktningsbeslut om ett helt nytt kostnadsprogram uppgående till 2 miljarder för att skapa uthållig konkurrenskraft. Programmet, som tillkommer utöver besparingarna inom Core SAS på totalt 4.5 miljarder, innehåller etablering av fullt ut konkurrenskraftiga kollektivavtal för flygande personal, en princip om optimering av produktionen för att utnyttja de mest konkurrenskraftiga produktionsresurserna samt ytterligare effektivisera koncernens administration. Åtgärderna innebär en ytterligare reduktion motsvarande 1000-1500 heltidstjänster (FTE).

– Våra åtgärder inom Core SAS ligger före plan och ger en betydande resultateffekt. Trots detta behövs ytterligare åtgärder för att hantera den unikt hårda konkurrensen i dagens mycket utmanande marknad. Det är därför helt nödvändigt att vi nu fullt ut stänger SAS kostnadsgap mot våra konkurrenter. Det handlar om att konkurrera på samma villkor och ytterst om SAS överlevnad, säger Mats Jansson, VD och Koncernchef.

SAS koncernen inledde i juni förhandlingar med koncernens samtliga 39 fackförbund för att ytterligare minska det kostnadsgap som efter att Core SAS genomförts nu uppgår till cirka 2 miljarder jämfört med våra mest effektiva konkurrenter. Trots att vissa framsteg gjordes lyckades det inte uppnås avtal om reduktioner rörande personalkostnaderna med samtliga av koncernens fackföreningar.

Då en betydande del av kostnadsgapet uppgående till 2 miljarder består av främst löner, pensioner och traktamenten för flygande personal startar ledningen omgående kollektivavtalsförhandlingar med krav om bland annat 10-20 procents löne- och pensionsreduktion för flygande personal. Med utgångspunkt i höstens förhandlingar kommer SAS arbeta utifrån principen om att utnyttja de mest kostnadseffektiva produktionsresurserna oberoende av produktionsort och nationalitet. SAS koncernen kommer även att ytterligare effektivisera koncernens administration genom reduktion av personal inom produktionsbolagen, centrala staber, koncernfunktioner samt SAS Ground Services och SAS Tech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claus Sonberg: Executive Vice President, SAS Group Communications
+46 8 797 1660

Sture Stølen: VP Head of SAS Group Investor Relations
+46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here