Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Oförändrad kabinfaktor, men fortsatt press på yielden

October 7, 2009 11:00

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 17,7 % under september vilket är den viktigaste förklaringen till att trafiken minskade med exakt samma siffra, 17,7 %. Kabinfaktorn uppgick till 70,6 % vilket var i nivå med föregående år. För augusti månad sjönk yielden för Scandinavian Airlines med 8,8 % jämfört med föregående år. Den negativa yieldutvecklingen förväntas fortsätta i september på grund av en lägre efterfrågan och de fortsatta effekterna av den globala recessionen.

Punkligheten fortsätter att vara mycket god och placerar SAS som det tredje mest punktliga flygbolaget i världen samtidigt som kundnöjdheten är den högsta sedan januari 2007.

– Effekterna av den globala recessionen är omfattande i hela flygindustrin och betydande sparprogram implementeras för att hantera ett rekordhögt yieldfall i branschen. Vår kabinfaktor som fram till augusti visade på en ökande tendens, var oförändrad i september. Kapacitetsminskningen fortsätter i enlighet med implementeringen av Core SAS strategin och som tidigare annonserats tas ytterligare 4 flygplan ur trafik i slutet av oktober.

– Att vi indikerar en fortsatt nedgång i yielden för september och framåt kommer att påverka resultatet negativt för det fjärde kvartalet 2009. Utvecklingen visar med stor tydlighet vikten av att genomföra kostnadsprogrammet i Core SAS, där vi fortsatt ligger före plan, och att vi fullt ut stänger vårt kostnadsgap genom de pågående förhandlingarna med fackföreningarna, säger Mats Jansson VD och koncernchef.För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news