Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Omregning av tegningskursen til NOK –for tegning gjennom å utøve tegningsretter

April 3, 2009 15:45

SKAL IKKE UTGIS, OFFENTLIGGJØRES ELLER DISTRIBUERES I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Som tidligere kunngjort har SAS AB (“SAS”) besluttet å utstede ordinære aksjer for inntil cirka SEK 6 milliarder med fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere. Tegningskursen er 2,63 SEK per aksje. Innehavere av tegningsretter som velger å utøve tegningsrettene sine som er registrert i Norge (VPS), skal betale et beløp i NOK som tilsvarer tegningskursen på 2,63 SEK per aksje.

Valutaomregningskursen er fastsatt, og beregningen har gitt en pris per aksje på 2,15732 NOK. Omregningskursen for tegning gjennom å utøve tegningsretter er basert på ECBs fixing vekslingskurs klokken 14.15 den 3. april 2009, justert slik det er beskrevet i prospektet som er godkjent av SAS’ styre og offentliggjort den 17. mars 2009.

Prospektet og en informasjonsbrosjyre på norsk kan fås hos Nordea Bank Norge ved å ringe +47 22 48 62 62 eller ved å laste ned fra SAS’ hjemmeside www.sasgroup.net. Aksjeeiere med aksjer registrert hos et forvaltningsselskap bør ta kontakt med den aktuelle forvalteren så snart som mulig for ytterligere informasjon og instrukser.

Ønskes flere opplysninger, vennligst kontakt
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, telefon +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

Latest news