Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Överenskommelse mellan SAS och fackföreningarna klar - nya kollektivavtal förväntas ge besparingar på totalt 1,5 miljarder SEK

January 14, 2009 15:35

SAS koncernen har nått en överenskommelse med sina fackföreningar som förväntas leda till besparingar på totalt ca 1,5 miljarder SEK. Som tidigare beskrivits i SAS koncernens kvartalsrapport från det tredje kvartalet 2008 förutser SAS ett kostnadsgap på ca 4 miljarder SEK jämfört med relevanta benchmarks. Kostnadsgapet reduceras nu till 2,5 miljarder SEK. Huvuddelen av resterande kostnadsgap är knutet till andra delar av SAS och koncernledningen slutför nu arbetet med ett kostnads-besparingsprogram inom olika områden.

– Avtalen med fackföreningarna är viktiga både i förhållande till vårt kostnadsgap och till den kulturella turnaround som presenterades i Strategi 2011. Kostnadsbesparingar på 1,5 miljarder kronor i kollektivavtalen är ett bra resultat i dessa förhandlingar. Det för oss en bra bit på vägen till konkurrenskraftiga avtal. Väl så glädjande är sättet förhandlingarna har genomförts på. Jag tar det som ett tydligt tecken på att vi är på väg att lyckas med den kulturella turnarounden i SAS, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

Ledningen och fackföreningarna i SAS har genomfört extraordinära kollektivavtals-förhandlingar sedan början av november. Förhandlingarna anses som en framgång för “Sigtuna-modellen” som introducerades i november 2007 och som innebär ett nytt sätt att samarbeta för de fackliga organisationerna och ledningen i SAS.

– Förhandlingarna har varit intensiva och konstruktiva. För första gången har vi haft en gemensam problemförståelse och målbild. Medarbetarna har visat stor förståelse och fackföreningarna har agerat ansvarsfullt. Vi är dessutom eniga om att fortsätta arbetet med att eliminera vårt kostnadsgap. De kommande åren kan bli mycket krävande inom flygindustrin men med konkurrenskraftiga kostnader och ett gott samarbete ska vi klara det, säger Mats Jansson.

De nya avtalen innebär en kostnadsreduktion på kollektivavtalsområdet i SAS koncernen på
ca 12 procent varav ca 1/3 är knutet till löner och 2/3 är kopplat till arbetstid, kostnader för traktamenten, pensioner och försäkringar. Den totala kostnadsbesparingen på 1,5 miljarder SEK inkluderar en engångspost på 156 miljoner SEK som ett resultat av en reversering av pensioner i SAS Norge.

Piloterna, koncernchefen samt övriga medlemmar av koncernledningen avstår från löneökningar 2009 och får en lönesänkning på 6 procent. Koncernledningen avstår dessutom från utbetalning av rörlig lön för 2008. Styrelsemedlemmarna i SAS AB har även reducerat sitt arvode från den 1 januari 2009 med 6 procent.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2009 kl 15:35.

SAS Group Corporate Communications
För ytterligare information, vänligen kontakta
Elisabeth Manzi presschef SAS koncernen, +46 8 797 4893
SAS koncernens pressjour, +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here