Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Processen för de fackliga förhandlingarna

October 9, 2009 09:00

Mot bakgrund av vissa spekulationer i skandinaviska medier rörande processen i förhandlingarna mellan SAS och fackföreningarna önskar SAS att klargöra följande:

SAS önskar att inte kommentera förhandlingarna förrän ledningen har bearbetat och analyserat resultatet och presenterat detta för styrelsen i SAS.

Bakgrund
I samband med presentationen av resultatet för andra kvartalet i augusti 2009 presenterades nya kostnadsbesparande åtgärder uppgående till 2 mrd SEK utöver de pågående kostnadsbesparande åtgärderna inom Core SAS som uppgår till 4.5 mdr SEK och som implementeras snabbare än plan.

Inom ramen för de kostnadsbesparande åtgärder på 2 mrd SEK som presenterades i augusti skall besparingar på 1,4 mrd SEK uppnås genom förändringar i kollektivavtalen för att stänga det kostnadsgap SAS har till sina konkurrenter i Norden.

SAS Group Corporate Communications

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2009 kl. 09.00.För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, kommunikationsdirektör SAS koncernen, +46 8 797 1660
Sture Stölen, IR chef SAS koncernen, +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here