Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rättelse - insider handel SAS AB

March 24, 2009 11:05

Mats Lönnkvist, chefsjurist, har den 23 mars 2009 inhandlat 20 000 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 0,90 SEK vilket motsvarar ett värde om 18 000 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen i SAS AB uppgår till 20 000 teckningsrätter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS discloses this information pursuant to the Swedish Securities Market Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was provided for publication on March 24, 2009, at 11.05 am CET

Latest news