Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Resultat av förhandlingarna:SAS förhandlingar ger MSEK 130, men avtal med pilotföreningarna (PFOR) och kabin Danmark (CAU) har ej uppnåtts

November 5, 2009 10:30

SAS förhandlingar med berörda fackföreningar har i resulterat i kostnadsbesparingar motsvarande 130 MSEK. Kollektivavtals¬förändringarna består av bland annat ändringar i tjänstgöringsvillkor hos kabinpersonal i Sverige och Norge samt markpersonal i Danmark.

”Utfallet i förhandlingarna är i dagsläget MSEK 130. Trots en samsyn beträffande behovet av kostnadsreduktioner har vi inte lyckats nå avtal med de tre pilotföreningarna samt kabin Danmark då det i förhandlingens slutskede har framställts ett antal motkrav som SAS ledning och styrelse inte kan acceptera då dessa bland annat innebär för höga engångskostnader.

SAS har fortfarande en kollektivavtalsrelaterad kostnadsnackdel jämfört mot framförallt de nyetablerade konkurrenterna. Målet står fast att eliminera kostnadsgapet. Ledningen kommer nu att utvärdera olika lösningar för att stänga det återstående kostnadsgapet” säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.

Totalt förväntas utfallet i förhandlingarna samt de tidigare kostnadsbesparande åtgärderna att inbringa besparingar motsvarande 5.3 miljarder SEK där 4 SEK miljarder kvarstår att ge resultateffekt medan 1,3 miljarder redan gett resultateffekt. SAS koncernens ledning och styrelse arbetar löpande med att identifiera ytterligare kostnadsbesparande åtgärder.För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, kommunikationsdirektör SAS koncernen, +46 8 797 1660
Sture Stölen, IR chef SAS koncernen, +46 8 797 1451SAS Group Corporate Communications
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2009 kl. 1030.

Latest news