Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB: Ny aksjekapital registrert

April 20, 2009 07:00

Det vises til pressmelding datert 15. april 2009 vedrørende det endelige resultatet av fortrinnsrettsemisjonen i SAS AB (“SAS”).

Forhøyelsen av aksjekapitalen besluttet på den ekstraordinære general forsamlingen 13. mars 2009 i forbindelse med nye aksjer som er tildelt gjennom å utøve tegningsretter, har nå blitt registrert i det svenske Bolagsverket. Den nye aksjekapitalen i SAS er etter registreringen av kapitalforhøyelsen SEK 6 145 083 302,50 fordelt på 2 458 033 321 aksjer, hver aksje pålydende SEK 2,50. De nye aksjene i SAS registreres i Verdipapirsentralen (VPS) onsdag 22. april 2009, men vil være omsettelig på Oslo Børs fra mandag 20. april 2009. Resterende nye aksjer som har blitt tildelt i forbindelse med overtegning, beregnes å bli registrert det svenske Bolagsverket omkring 4. mai 2009.

For nærmere detaljer om fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet datert 17. mars 2009.

Ønskes flere opplysninger, vennligst kontakt
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, telefon +46 8 797 14 51

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2009 kl 07:00

Latest news