Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS aktien handlas i dag exklusiva rätt att delta i nyemissionen

March 16, 2009 07:00

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till SAS hemsida www.sasgroup.net.För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51

SAS Group Investor relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars kl 0700

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here