Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS hemsidor får EU-beröm

May 14, 2009 14:33

SAS bokningssida på nätet har fått ett fint erkännande från EU Kommissionen. Efter en omfattande undersökning konstaterar Kommissionen att de kunder som bokar sina flygbiljetter via SAS hemsidor kan känna sig trygga i att deras rättigheter som konsumenter tillvaratas väl.Efter införandet av förstärkt konsumentskydd i Europa 2005 ansåg EU Kommissionen att det var dags att kontrollera flygbolags och resebyråers bokningssidor för att se hur väl konsumenternas rättigheter beaktades. I samarbete med branschen upprättade man en checklista med 14 punkter som ansågs vara fundamentala för att garantera konsumentens rättigheter.

Exempel på vad som undersöktes är om skatter och avgifter inkluderas i biljettpriserna; att villkoren för biljetterna är tydligt angivna; att det inte råder någon form av diskriminering i prissättningen beroende på nationalitet, bostadsort med mera och att det tydligt framgår vilka flygningar som är nonstop. Men även information om kontaktuppgifter till företaget och fullständig information om flygplatser som beflygs och dess läge har beaktats.

SAS var ett, av 16 bolag, som ansågs uppfylla de krav som flygpassagerarna har rätt att kräva fullt ut. Det uppmärksammades idag, 14 maj, i samband med en presskonferens i Bryssel där undersökningsresultatet presenterades.

– Det är ett mycket glädjande besked som ger oss en officiell kvalitetsstämpel. SAS strävar alltid efter att ge kunderna klar och tydlig information och det är roligt att även EU Kommissionen uppmärksammar detta, säger Lars Sandahl Sørensen, kommersiell direktör i SAS.

Undersökningen kan möjligen komma återkomma som ett årligt test framöver men något sådant beslut är ännu inte taget.

Läs EU-kommissionens press release här:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/783&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
För ytteligare information:
SAS Group Corporate Communications, + 46 8 797 2440

Latest news