Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS’ hjemmesider får ros af EU

May 14, 2009 15:55

SAS’ hjemmesider bliver fremhævet af EU Kommissionen for fuldt ud at leve op til samtlige rettigheder, som forbrugerne har krav på.
SAS’ bookingsider på internettet får ros af EU-kommissionen.
Efter en omfattende undersøgelse konstaterer Kommissionen, at de kunder, der booker flybilletter via SAS’ hjemmesider, trygt kan regne med, at deres forbrugerrettigheder overholdes.

”Det er en meget glædelig besked, som giver os et officielt kvalitetsstempel. SAS stræber altid efter at give kunderne klar og tydelig information, og det er rart at se, at det påskønnes af EU-kommissionen,” siger kommerciel direktør i SAS, Lars Sandahl Sørensen.

Efter at en øget forbrugerbeskyttelse blev indført i Europa i 2005, mente EU-kommissionen, at det var på tide at kontrollere luftfartsselskabers og rejsebureauers hjemmesider, for at se hvor godt forbrugernes rettigheder blev overholdt. I samarbejde med branchen oprettede man en checkliste med 14 punkter, som regnes for at være fundamentalt nødvendige for at garantere forbrugernes rettigheder.

Eksempler på hvad der blev undersøgt er, hvorvidt skatter og afgifter er inkluderet i priserne, at vilkårene for billetterne er tydeligt angivet, at der ikke sker nogen form for diskrimination af blandt andet nationalitet og bopæl i forbindelse med prissætning, og at det tydeligt fremgår hvilke flyvninger, der er nonstop. Men man har også set på andre ting som for eksempel kontaktoplysninger til virksomheden og fyldestgørende information om lufthavne.

Undersøgelsen blev offentliggjort den 14. maj, i forbindelse med en pressekonference i Bruxelles.

Læs EU-kommissionens pressemeddelelse her:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/783&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

For yderligere information:
Pressechef i SAS Mikkel Thrane +45 41323237

Latest news