Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen avyttrar sitt innehav i AeBal till Proturin

January 14, 2009 14:15

Som en del i SAS Koncernens strategi har SAS koncernen avyttrat sitt totala innehav i AeBal S.A. (“AeBal”), till Proturin S.L, ett företag verksamt i Spanien. AeBal, med bas i Palma de Mallorca, opererade för Spanair med fem Boeing 717 och 160 anställda. AeBal S.A. har sedan tredje kvartalet 2008 rapporterats som verksamhet under försäljning inom SAS koncernen. Den totala reaförlusten uppgår för SAS koncernen till 200 MSEK.

För ytterligare information

Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, telefon +46 70 997 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here