Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen deltar i nyemission i Estonian Air

February 26, 2009 14:30

Estonian Air, i vilket bolag SAS koncernen äger 49 % av aktierna, har beslutat att genomföra en nyemission om totalt 7,3 miljoner EUR med företrädesrätt för bolagets aktieägare för att förbättra bolagets likviditet och därigenom finansiera framtida kassaflöden och kapitalbehov.

SAS koncernen kommer, i syfte att bevara värdet på sin ägarandel i Estonian Air, att delta i emissionen och teckna sin prorata-andel av de aktier som skall emitteras genom att omvandla utestående lån till Estonian Air om 2,4 miljoner EUR till eget kapital samt genom en kontant betalning om 1,2 miljoner EUR.

Övriga aktieägare i Estonian Air, estländska staten (34 %) och AS Cresco (17 %), har åtagit sig att delta i emissionen och teckna sina respektive prorata-andelar av de aktier som skall emitteras. SAS koncernen avser fortsatt att sälja sitt aktieinnehav i Estonian Air i enlighet med Core SAS.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stölen, IR-ansvarig, +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2009 kl. 14:30.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here